Header bvat rose

Soorten leden

De Beroepsvereniging Voor APS Therapie (BVAT) kent vier soorten leden:

  • aspirant
  • gecertificeerd
  • geaccrediteerd
  • geaccrediteerd-plus

Cursisten kunnen gedurende de opleiding bij APS-Therapy aspirant lid worden voor maximaal 2 jaar.
Na het afronden van de opleiding wordt het lidmaatschap automatisch omgezet in een van de onderstaande lidmaatschappen,
U kunt gecertificeerd lid worden als u het certificaat APS Therapie heeft behaald.
U kunt geaccrediteerd lid worden als u het diploma APS Therapie heeft behaald.
U kunt geaccrediteerd-plus lid worden als u het diploma APS Therapie heeft gehaald en ook over een diploma Medische Basiskennis ( volgens plato eindtermen) beschikt.


Inschrijfgeld/Contributie/Borg/2022

  Eenmalig
inschrijfgeld
Jaarlijkse BVAT
contributie
Eenmalige
borg muurschildje
Jaarlijkse SCAG
contributie
Aspirant  € 50,00  € 55,00    
Gecertificeerd  € 50,00  € 80,00 € 12,50 € 27,50
Geaccrediteerd  € 50,00  € 80,00 € 12,50 € 27,50
Geaccrediteerd Plus € 50,00 € 80,00 € 12,50 € 27,50

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij men voor 1 december schriftelijk aan de BVAT-ledenadministratie heeft doorgegeven geen lid meer te willen blijven. Bij opzeggingen na 1 december van een kalenderjaar, is de volledige contributie voor het daaropvolgende kalenderjaar verschuldigd. De contributie wordt in januari geïncasseerd.

Bij tussentijdse opzeggingen bestaat geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de contributie.

Degene die de cursus/opleiding APS-therapie volgt, kan aspirant-lid worden.

Degene die de cursus APS-therapie met goed gevolg (certificaat) heeft afgerond, kan gecertificeerd lid worden. Let op: er moet ook aan een aantal andere eisen zijn voldaan. Deze eisen treft u aan in de informatiemap therapeuten.
button lees meer over deze eisen en de informatiemap.

Degene die de opleiding APS-therapie met goed gevolg (diploma) heeft afgerond, kan geaccrediteerd lid worden. Let op: er moet ook aan een aantal andere eisen zijn voldaan. Deze eisen treft u aan in de informatiemap therapeuten. button lees meerover deze eisen en de informatiemap.

Om Geaccrediteerd Plus lid te worden moet de APS Therapeut ook in bezit zijn van het diploma Medische Basiskennis volgens de eindtermen van PLATO.

Hoe u lid kunt worden van de BVAT leest u hier