Header bvat rose

De vereniging heeft tot doel:

  1. APS Therapie meer landelijke bekendheid te geven.
  2. Criteria en procedures te ontwikkelen en te handhaven ten behoeve van de kwaliteitsbewaking.