Header bvat rose

Clienteninformatie over APS therapie

Uw APS therapeut.

Bent u op zoek naar een APS-therapeut bij u in de buurt? Klik hier om naar de lijst met therapeuten te gaan.
Kwaliteitsbewaking

Niet iedereen mag zich zomaar gecertificeerd of geaccrediteerd APS-therapeut noemen. De APS-therapeut moet aan de volgende eisen voldoen:

  1. in bezit zijn van het certificaat of diploma APS therapie (zie www.apstherapy.nl) ;
  2. een recente Verklaring Omtrent het Gedrag overleggen;
  3. aantonen dat een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten ;
  4. een verklaring afleggen dat hij/zij zich zal houden aan de beroepscode en gedragsregels APS-therapeuten;
  5. een verklaring afleggen dat hij/zij het klacht- en tuchtrecht onderschrijft en zich eraan zal houden.

De APS-therapeut moet ook gedurende het lidmaatschap aan een aantal eisen voldoen om gecertificeerd of geaccrediteerd therapeut te kunnen blijven.Dit zijn o.a. eisen over bij-en nascholing, over het bijhouden van een dossier, het vooraf bekend maken van de tarieven en de praktijkvoering.

De visitatiecommissie controleert of de APS-therapeut nog steeds aan de eisen voldoet.

De gecertificeerde en geaccrediteerde APS-therapeut is herkenbaar aan het volgend muurschild:

Clienteninformatie over APS therapieClienteninformatie over APS therapie
 
APS-therapeuten zijn via de BVAT aangesloten bij het SCAG. Dat is een geschillencommissie voor de complementaire en alternatieve gezondheidszorg.
Hieronder kunt u het SCAG klachtregister als PDF-document downloaden.

pdf
SCAG klachtregister
 

Logistiek klachtenopvang en inzet klachtenfunctionaris

De beroepsvereniging maakt voor het inzetten van een klachtenfunctionaris in het kader van de Wkkgz, gebruik van de poule van klachtenfunctionarissen van de SCAG. De klachtenfunctionarissen van de poule zijn gekwalificeerd en voldoen aan het beroepsprofiel dat op basis van het VKIG profiel hiertoe is opgesteld.
De beroepsvereniging hanteert het klachtenreglement dat is afgestemd op de Wkkgz. Dit reglement is door de SCAG aan een representatieve patiënten/cliëntenorganisatie voorgelegd. Deze heeft 9 februari 2017 laten weten in te stemmen met het reglement. Het klachtenreglement is conform artikel 13 punt 2 van de Wkkgz, daarmee vastgesteld in overeenstemming met een representatieve patiënten/cliënten- organisatie, namelijk Zorgbelang Inclusief.

juni 2019

Coördinator poule klachtenfunctionarissen SCAG
drs. Anneke Dorrestein
T 020 – 6262240 M 06 – 15171087
E.

pdf

Logistiek klachtenopvang en
inzet klachtenfunctionaris.


Overzicht APS-therapeuten

Vind hier een APS-therapeut in uw omgeving

Op plaats

Bekijk hier het overzicht van alle leden gesorteerd op plaats

Kijk hier

Op postcode

Bekijk het overzicht van leden gesorteerd op postcode

Kijk hier

Op naam

Bekijk hier het overzicht van alle leden gesorteerd op naam

Kijk hier

Extra info voor clienten

Reviews

Bekijk hier de reviews van cliënten

Kijk hier

Vergoedingen

Welke zorgverzekeraar vergoed APS Therapie

Kijk hier