Header bvat rose

Soorten leden

De Beroepsvereniging Voor APS Therapie (BVAT) kent vier soorten leden:

  • aspirant
  • gecertificeerd
  • geaccrediteerd
  • geaccrediteerd-plus

Cursisten kunnen gedurende de opleiding bij APS-Therapy aspirant lid worden voor maximaal 1 jaar.
Na het afronden van de opleiding wordt het lidmaatschap automatisch omgezet in een van de onderstaande lidmaatschappen,
U kunt gecertificeerd lid worden als u het certificaat APS Therapie heeft behaald.
U kunt geaccrediteerd lid worden als u het diploma APS Therapie heeft behaald.
U kunt geaccrediteerd-plus lid worden als u het diploma APS Therapie heeft gehaald en ook over een diploma Medische Basiskennis ( volgens plato eindtermen) beschikt.


Inschrijfgeld/Contributie/Borg

  Eenmalig
inschrijfgeld
Jaarlijkse BVAT
contributie
Eenmalige
borg muurschildje
Jaarlijkse SCAG
contributie
Aspirant  € 50,00  € 55,00    
Gecertificeerd  € 50,00  € 80,00 € 12,50 € 39,33
Geaccrediteerd  € 50,00  € 80,00 € 12,50 € 39,33
Geaccrediteerd Plus € 50,00 € 80,00 € 12,50 € 39,33

 

Om lid te kunnen worden van de BVAT dient u over de volgende documenten te beschikken:

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Als nieuw lid bent u verplicht om een recente VOG te overleggen. Het inschrijfformulier hiervoor kunt u aanvragen bij de ledenadministratie van de BVAT, zoals beschreven staat bij STAP 1.
Hier kunt u direct het formulier aanvragen.


U ontvangt dit, door de BVAT ondertekende, formulier per omgaande e-mail als PDF-bijlage en gaat met dit door u verder ingevulde formulier naar de gemeente in uw eigen woonplaats voor de aanvraag van de VOG.
Het kan enige tijd duren, voordat u de VOG van uw gemeente ontvangt.
De VOG stuurt u straks bij uw aanmelding (Stap 3) als PDF-bijlage mee naar de ledenadministratie van de BVAT.
Bent u niet in staat een PDF-document te maken dan kunt u bij wijze van uitzondering dit document ook per post opsturen naar de ledenadministratie. (zie contactgegevens op deze website)

Aansprakelijkheidsverzekering

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) bepaalt dat zorgcliënten klachten en geschillen over een zorgaanbieder aan een erkende geschilleninstantie moeten kunnen voorleggen.  Zorgaanbieders moeten sinds 1 januari 2017 aangesloten zijn bij een erkende geschilleninstantie.

De meeste BVAT-leden zijn via de BVAT collectief aangesloten bij een erkende geschilleninstantie, de SCAG (Stichting  Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg).
 
De geschillencommissie heeft tot taak alle geschillen tussen cliënt en zorgaanbieder te beslechten tot en met een bedrag van € 25.000,--
 
De SCAG geeft dan ook aan dat je als SCAG-lid een verzekering moet hebben, die de eventuele schade tot en met € 25.000,--, de zittingskosten van € 2.200,-- (exclusief BTW) en de kosten van verweer dekt. Voor de aanmelding en voor de jaarlijkse verlenging van de SCAG moet je dan ook een kopie van een polis kunnen overleggen, waaruit blijkt dat deze kosten gedekt zijn en dat de verzekering voor het komende jaar geldig is.
 
Je bent dan ook verplicht een adequate bedrijfsmatige verzekering af te sluiten die deze kosten dekt.
 
Het staat jou geheel vrij de verzekeraar te kiezen die bij jou het beste past en je verzekering met aanvullende modules uit te breiden.

Een kopie van het polisblad stuurt u straks bij uw aanmelding (stap 3) als PDF-bijlage mee naar de ledenadministratie van de BVAT.
Bent u niet in staat een PDF-document te maken dan kunt u bij wijze van uitzondering dit document ook per post opsturen naar de ledenadministratie. (zie contactgegevens op deze website)

Om lid te zijn van de BVAT dient u na de inschrijving te beschikken over:

Muurschildje

Om herkenbaar te zijn als gecertificeerd of geaccrediteerd lid van de BVAT ontvangt u na uw aanmelding als minimaal gecertificeerd lid een muurschild.
Hiervoor wordt een borgsom gevraagd, die u terug krijgt bij beëindiging van het lidmaatschap van de BVAT.

Persoonlijke gegevens op de BVAT-website

Op de BVAT-website (www.bvat.nl) staat een therapeutenlijst die voor iedereen te raadplegen is. U wordt automatisch opgenomen met uw profiel op de website, zodra u zich heeft aangemeld. Indien u om bepaalde redenen geen vermelding op de website wilt dan kunt u dat bij uw inschrijving aangeven.

Inlogcode en wachtwoord BVAT-website

Een gedeelte van de BVAT website is alleen voor leden toegankelijk. Om toegang te krijgen is een inlogcode en wachtwoord vereist. Zodra uw aanmelding geaccordeerd is ontvangt u een inlogcode voor het besloten gedeelte van de website.

Aanvragen AGB-code/VEKTIS-code

Een AGB code (ook wel genoemd VEKTIS-code of Zorgverlenersnummer) is niet noodzakelijk om lid te kunnen worden van deBVAT. Maar als u een praktijk wilt opstarten en bij de zorgverzekeraars bekend wilt zijn, is deze
wel nodig. Om deze reden is het aanvragen van deze AGB-code wel in deze handleiding opgenomen. Let op: de AGB-code betekent niet, dat uw consulten vergoed worden door de zorgverzekeraars. Het is een alleen maar een registratie van zorgverleners.

Deze code moet op uw brieven/facturen staan i.v.m. zorgverzekeraars.
U vraagt de code aan via www.agbcode.nl
U krijgt twee codes: één voor uw praktijk en één voor u als zorgverlener.

Lees hier meer over het aanvragen van de AGB-code