Header bvat rose

Soorten leden

De Beroepsvereniging Voor APS Therapie (BVAT) kent vier soorten leden:

  • aspirant
  • gecertificeerd
  • geaccrediteerd
  • geaccrediteerd-plus

Cursisten kunnen gedurende de opleiding bij APS-Therapy aspirant lid worden voor maximaal 1 jaar.
Na het afronden van de opleiding wordt het lidmaatschap automatisch omgezet in een van de onderstaande lidmaatschappen,
U kunt gecertificeerd lid worden als u het certificaat APS Therapie heeft behaald.
U kunt geaccrediteerd lid worden als u het diploma APS Therapie heeft behaald.
U kunt geaccrediteerd-plus lid worden als u het diploma APS Therapie heeft gehaald en ook over een diploma Medische Basiskennis ( volgens plato eindtermen) beschikt.


Inschrijfgeld/Contributie/Borg

  Eenmalig
inschrijfgeld
Jaarlijkse BVAT
contributie
Eenmalige
borg muurschildje
Jaarlijkse SCAG
contributie
Aspirant  € 50,00  € 55,00    
Gecertificeerd  € 50,00  € 80,00 € 50,00 € 39,33
Geaccrediteerd  € 50,00  € 80,00 € 50,00 € 39,33
Geaccrediteerd Plus € 50,00 € 80,00 € 50,00 € 39,33

 

Om lid te kunnen worden van de BVAT dient u over de volgende documenten te beschikken:

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Als nieuw lid bent u verplicht om een recente VOG te overleggen. Het inschrijfformulier hiervoor kunt u aanvragen bij de ledenadministratie van de BVAT, zoals beschreven staat bij STAP 1.
Hier kunt u direct het formulier aanvragen.


U ontvangt dit, door de BVAT ondertekende, formulier per omgaande e-mail als PDF-bijlage en gaat met dit door u verder ingevulde formulier naar de gemeente in uw eigen woonplaats voor de aanvraag van de VOG.
Het kan enige tijd duren, voordat u de VOG van uw gemeente ontvangt.
De VOG stuurt u straks bij uw aanmelding (Stap 3) als PDF-bijlage mee naar de ledenadministratie van de BVAT.
Bent u niet in staat een PDF-document te maken dan kunt u bij wijze van uitzondering dit document ook per post opsturen naar de ledenadministratie. (zie contactgegevens op deze website)

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Ieder gecertificeerd en geaccrediteerd lid is verplicht een Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering af te sluiten. 
Fortis ASR biedt een verzekering aan die u uitsluitend via Zicht kunt afsluiten.

Zicht risico- en verzekeringsadviseurs De heer Erik Kooijman
Tel. 010-2724321


Het staat u natuurlijk geheel vrij zelf bij een andere partij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
Let erop, dat APS-therapie expliciet op het polisblad als verzekerde therapie wordt genoemd.
Een kopie van het polisblad stuurt u straks bij uw aanmelding (stap 3) als PDF-bijlage mee naar de ledenadministratie van de BVAT.
Bent u niet in staat een PDF-document te maken dan kunt u bij wijze van uitzondering dit document ook per post opsturen naar de ledenadministratie. (zie contactgegevens op deze website)

Om lid te zijn van de BVAT dient u na de inschrijving te beschikken over:

Muurschildje

Om herkenbaar te zijn als gecertificeerd of geaccrediteerd lid van de BVAT ontvangt u na uw aanmelding als minimaal gecertificeerd lid een muurschild.
Hiervoor wordt een borgsom gevraagd, die u terug krijgt bij beëindiging van het lidmaatschap van de BVAT.

Persoonlijke gegevens op de BVAT-website

Op de BVAT-website (www.bvat.nl) staat een therapeutenlijst die voor iedereen te raadplegen is. U wordt automatisch opgenomen met uw profiel op de website, zodra u zich heeft aangemeld. Indien u om bepaalde redenen geen vermelding op de website wilt dan kunt u dat bij uw inschrijving aangeven.

Inlogcode en wachtwoord BVAT-website

Een gedeelte van de BVAT website is alleen voor leden toegankelijk. Om toegang te krijgen is een inlogcode en wachtwoord vereist. Zodra uw aanmelding geaccordeerd is ontvangt u een inlogcode voor het besloten gedeelte van de website.

Aanvragen AGB-code/VEKTIS-code

Een AGB code (ook wel genoemd VEKTIS-code of Zorgverlenersnummer) is niet noodzakelijk om lid te kunnen worden van deBVAT. Maar als u een praktijk wilt opstarten en bij de zorgverzekeraars bekend wilt zijn, is deze
wel nodig. Om deze reden is het aanvragen van deze AGB-code wel in deze handleiding opgenomen. Let op: de AGB-code betekent niet, dat uw consulten vergoed worden door de zorgverzekeraars. Het is een alleen maar een registratie van zorgverleners.

Deze code moet op uw brieven/facturen staan i.v.m. zorgverzekeraars.
U vraagt de code aan via www.agbcode.nl
U krijgt twee codes: één voor uw praktijk en één voor u als zorgverlener.

Lees hier meer over het aanvragen van de AGB-code