Header bvat rose

APS Therapie is een natuurlijke methode voor pijnbestrijding, energieverbetering en versneld herstel

Pijn

Volgens de definitie van de International Association for the Study of Pain (IASP) wordt pijn gedefinieerd als:

"een onplezierige, sensorische en emotionele ervaring die gepaard gaat met feitelijke of mogelijke weefselbeschadiging of die beschreven wordt in termen van een dergelijke beschadiging".

Binnen deze definitie wordt zowel het somatische aspect benadrukt als de psychocognitieve aspecten, omdat er ook wordt gesproken van pijn als ervaring.

De lichaamscommunicatie

Om onder andere pijn- en herstelprikkels door te geven in ons lichaam maken onze zenuwcellen gebruik van de actiepotentiaal. Dit signaal zorgt er voor dat er communicatie verbindingen in ons lichaam geactiveerd worden. Dit is onder andere belangrijk voor:

 • Doorgifte van pijnsignalen
 • Doorgifte van herstelsignalen
 • Aansturing van beweging
 • Doorgifte van overige waarnemingssignalen

Hieruit blijkt ook het belang van de actiepotentiaal. Als een actiepotentiaal dan ook niet of in mindere mate gevormd kan worden zal dat nadelig zijn voor een lichaam wat kan resulteren in een verminderde communicatie met de hersenen. Het "trainen" en het optimaliseren van deze actiepotentiaal is dan ook een belangrijk aspect.

Cel-energie

Als de comminicatie op gang komt is het belangrijk dat ook de lichaamsprocessen die daardoor aangespoord worden beschikken over voldoende energie om dit te bewerkstelligen. De energie die daarvoor benodigd is wordt gehaald uit Adenosine Triphosphate, ook wel afgekort met ATP. Naast de communicatie is het dan ook net zo belangrijk om te zorgen dat er voldoende ATP energie beschikbaar is in het lichaam.

Wat is APS Therapie

Wat is APS therapieDe naam APS is een afkorting van Actie Potentiaal Simulatie. APS Therapie is een revolutionaire therapievorm die gebruik maakt van een specifieke vorm van microstroom. Wereldwijd is het positieve effect van APS Therapie in diverse studies aangetoond . In 2013 won APS Therapy de Internationale Award voor beste innovatie voor pijnmanagement.

APS Therapy is richt zich op twee hoofddoelen namelijk:

 • Verbeteren van de lichaamscommunicatie door actiepotentialen te starten
 • Verhogen van de energie door ATP energie vrij te maken

Hier kunnen veel andere belangrijke lichaamsprocessen dankbaar gebruik maken zoals:

 • Versneld herstel
 • Vermindering van pijn
 • Normalisering van neurohormonen
 • Versoepeling van het bewegingsapparaat
 • Verbetering van doorbloeding

 

MK4 groot 225x225

De behandeling

Bij een APS-behandeling zit of ligt u op een behandelstoel of behandeltafel. Op uw huid worden meestal vier elektroden geplakt. Deze zijn met snoertjes verbonden met het APS-apparaat. Dit apparaat geeft de kleine electrische stroompjes af. Tijdens het instellen voelt u die als een soort van lichte tinteling onder de elektroden. Daarna wordt de intensiteit verlaagd naar een niveau dat onder de gevoelsprikkel ligt. Tijdens de behandeling voelt u in de meeste gevallen niets van de behandelstroom. Wel is het mogelijk dat u tijdens de behandeling veranderingen waarneemt als gevolg van deze behandeling.